ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ؛

ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...

ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮتاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:59 | نویسنده : سحر |
خــیـلـی بـایـد بــی مــعــرفــت بــاشــی کـه نـفـهـمـی پـشـت جـمـلـه ی

"تــنــهــام نــذار مــن بــی تــو نــمـیـتـونـم"

چــه غــروری شــکــســتــه شــده ؛بــه خــاطــر دوســـت داشــتــنــت

و تــو خــیـــلی ســاده ازش بـــگــذری و بــری..تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:58 | نویسنده : سحر |
خـــــیلی حــــرف اســـــــت وفـــــــادار دســـــــت هایـــــــــ بـــــــاشی

کــــــه یــــــک بــــــار هــــــم لمسشـــــــان نــــــکرده ایـــــــ ...!!!!تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:54 | نویسنده : سحر |

تنها راهی که دارم ،منتهی به توست !

 آن را طی می کنم.......

حتی اگر بدانم، نگاهی دروغین در انتظارم استتاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:53 | نویسنده : سحر |
از کسی که دلش گرفته............

نپرسید: چرا؟!..................

ادمها وقتی نمی توانند "دلیل ناراحتیشان " را بیان کنند....

دلشان میگیرد...!!تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:52 | نویسنده : سحر |

کجا هستی؟؟؟

به آسمان نگـــــــــــــاه کن...

بگذار دلخوشی ام این باشد که آسمانمان یکیست...تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:46 | نویسنده : سحر |
حرف هایم.... دلخوری هایم....دلتنگی هایم....

و تمام اشک های من بماند برای بعد.

تنها به من بگو با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت؟؟؟تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:44 | نویسنده : سحر |
یه دوسـت دارم هایی هـم هست

میدونی دروغه ها........

 ولی قلبـت واســه باورش بــه عقلت التماس میکنه …!!!تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:43 | نویسنده : سحر |

آرزوی من مـــاندن اوست … امـــا …

خدایــا اگر آرزوی او رفتن من است ؛ آرزوی او را برآورده کن !

من جز آرزوی او آرزویی ندارم …تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:42 | نویسنده : سحر |
سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم

 حال عجیبی است دیدن همان آسمان که شاید

 تو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای.

*******************************

وقتی گفت دارم ازدواج میکنم

با خنده گفتم خوشبخت بشی ما هم دعوت کن

ولی نفهمید با این حرفش یکباره شکستم

*******************************

خــامــوش بـاشــی بـهـتـر اسـت

 تـا مـن پـشـت خـط بـاشــم ...

و تــــــــــــــــــو بـا دیـگـــری !!!تاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 12:42 | نویسنده : سحر |